Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Dzisiaj jest: 30 Listopada 2023    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty

Procedura montażu wodomierza dodatkowego (tzw. podlicznika) – woda bezpowrotnie zużyta


Zgłoszenie reklamacji - Przykładowy wzór


Regulamin wypłaty odszkodowania za dostarczenie wody o pogorszonej bądź złej jakości przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn


Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. na lata 2019-2027


Zasady udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty 130 000 zł netto, lecz wyższej niż 50 000 zł netto.

Traci moc zarządzenie nr 3/2019 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł.


Regulamin udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.


Wniosek - odbioru końcowego przyłącza wodociągowego kanalizacyjnego

UWAGA:

Termin odbioru przyłącza musi być zbieżny z terminem wpięcia do sieci. W związku z wykonywaniem wpięcia przyłącza do sieci przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. i koniecznością ustalenia harmonogramu wpięć, planowany termin odbioru przyłącza/y wymaga uzgodnienia z PUK Bodzentyn Sp. z o.o. z 14- dniowym wyprzedzeniem.


Wniosek – wydanie / aktualizacja / zmiana warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej


Wniosek - wydanie zapewnienia dostawy wody odprowadzenia ścieków


Wniosek – uzgodnienie dokumentacji technicznej (dot. warunków wydanych przed 19.09.2020 r.)


Zlecenie na wykonanie ekspertyzy wodomierza


Zlecenie - ogólne


Wniosek o zawarcie Umowy

Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy

Zobowiązanie inwestora do dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej


Wniosek o rozwiązanie Umowy


 Rezygnacja z podlicznika


 Zlecenie na wymianę wodomierza dodatkowego z modułem radiowym


 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@pukbodzentyn.pl