Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Dzisiaj jest: 30 Września 2023    |    Imieniny obchodzą: Wera, Zofia, Honoriusz

W dniu 13 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

OPIS PROJEKTU PN. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie liczby osób podłączonych do sieci zapewniającej ulepszone oczyszczanie ścieków komunalnych, zapewniających podwyższone usuwanie biogenów oraz ograniczenie niedoborów wody występujących na terenie aglomeracji Bodzentyn.

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu – 4018 RLM.

Podstawowymi celami realizacji inwestycji są również:

- poprawa stanu środowiska naturalnego;

- poprawa warunków życia mieszkańców miasta i gminy;

- rozwój turystyki oraz usług, wzrost znaczenia miasta w regionie.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację zakresu rzeczowego projektu. W ramach zaplanowanych działań są:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bodzentyn w miejscowościach: Dąbrowa Górna, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Leśna – Stara Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra, Parcelanci, Wzdół Kolonia, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół Rządowy, Hucisko, Psary – Podłazy, o łącznej długości 55,11 km.
 2. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie.
 3. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół.
 4. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska.
 5. Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 6,05 km;
 6. Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej – 5 szt.;
 7. Montaż nowych hydrantów przeciw pożarowych na sieci istniejącej – 886 szt.;
 8. Stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej służącego do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie w przestrzeni (GIS).

Finansowanie projektu:

 • Całkowity koszt projektu wynosi: 78 832 886,31 zł. Na koszty projektu składają się koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane (m.in. podatek VAT).
 • Koszty kwalifikowalne stanowią: 62 638 783,33 zł
 • Wydatki kwalifikowane wynoszą: 46 979 087,50 zł (koszty kwalifikowane pomniejszenie o zryczałtowaną 25 procentową stawkę dochodów dla sektora gospodarki wodnej)
 • Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 39 932 224,37 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny PUK Bodzentyn Sp. z o.o. do projektu:

95% wkładu własnego: 21 571 231,01 zł stanowią środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, przyznane na podstawie umowy zawartej 25.10.2017 r.

5% wkładu własnego pochodzić będzie ze środków budżetu gminy Bodzentyn: 1 135 327,95 zł

W celu koordynacji projektu został powołany Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 oraz została utworzona Jednostka Realizująca Projekt.

 1. Monika Jamróz – Prezes Zarządu / Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17
  Telefon: +48 577 270 570
  Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Anna Jurek – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
  Telefon: +48 692 592 360
  Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 W celu sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z Projektem można się kontaktować poprzez :

 1. Specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          lub

 1. Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Prace związane z realizacją rozpoczętego w 2018 roku zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, idą pełną parą. Pamiętamy, że w kwietniu 2018 roku podpisane zostały z Inżynierią Rzeszów S.A. 3 umowy o łącznej wartości brutto 41 773 752,00 zł i dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 39 932 224,37 zł, na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej:

 • dla części I obejmującej miejscowości: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś i Wzdół-Kolonia,
 • dla części II obejmującej miejscowości: Psary-Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci i Kamienna Góra,
 • dla części III obejmującej miejscowości: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna.

Początkowo niezauważalne  elementy przedsięwzięcia (jak np. cały etap projektowania) uwidoczniły się już w 2020 roku, by w roku 2021 nabrać odczuwalnego dla Mieszkańców Gminy Bodzentyn tempa.

Dla zaprezentowania przebiegu prac, począwszy od stanu na czerwiec 2021 r.,  przedstawiamy do Państwa dyspozycji mapę obrazującą zaawansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn, wraz z opisem odnoszącym wykonanie poszczególnych części zadania do jego projektu.

Dobiegło końca wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska”. To kolejna sfinalizowana inwestycja będąca częścią projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”, potwierdzona wydanym w dniu 24 lutego 2021 r. pozwoleniem na użytkowanie.

W dniu 4 października 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku ze wzrostem całkowitych kosztów realizacji zadań objętych projektem, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył kwotę przyznanej dotacji zgodnie niżej przedstawionym modelem finansowania:

Finansowanie projektu:

 • Całkowity koszt projektu wynosi: 84 682 988,69 zł. Na koszty projektu składają się koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane (m.in. podatek VAT).
 • Koszty kwalifikowalne stanowią: 69 204 060,89 zł
 • Wydatki kwalifikowane wynoszą: 51 903 045,67 zł (koszty kwalifikowane pomniejszenie o zryczałtowaną 25 procentową stawkę dochodów dla sektora gospodarki wodnej)
 • Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 44 117 588,81 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Proporcjonalnie do wartości całkowitej Projektu wzrósł także poziom niezbędnego wkładu własnego, w związku z czym 22 listopada 2019 r. podpisany został także aneks do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach, przeznaczonej na jego finansowanie. Zgodnie z podpisanymi aneksami wkład własny PUK Bodzentyn Sp. z o.o. do projektu wynosi:

95% wkładu własnego: 23 832 148,47  zł stanowią środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, przyznane na podstawie umowy zawartej 25.10.2017 r.

4,53% wkładu własnego pochodzić będzie ze środków budżetu gminy Bodzentyn: 1 135 327,95 zł

0,47 % wkładu własnego w kwocie 118 995,66 zł sfinansowane zostanie ze środków PUK Bodzentyn Sp. z o.o.

Podpisanie umowy na: ,,Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko i Psary Podłazy’’ oraz ,,Przebudowę przyłącza wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach’’ w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W dniu 22.07.2019 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. została podpisana Umowa w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadania pn.: ,, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko i Psary Podłazy’’ oraz ,,Przebudowa przyłącza wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach’’.

W dniu 29 stycznia 2019 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn zostały podpisane dwie umowy  w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na:

 1. Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół – wartość brutto umowy -4 487 040,00; Wykonawca -  FIRMA BARTOSZ SP.J. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok; okres realizacji umowy – do 30.06.2020 r.
 2. Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska – wartość brutto umowy - 3 255 810,00; Wykonawca AQUA SEEN Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa; okres realizacji – do 31.12.2020 r.

W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusza Skiby, umowy z przedstawicielami Wykonawców:

– AQUA SEEN Sp. z o.o., Prezesem Zarządu – Jackiem Tokarczykiem

- Firma BARTOSZ Sp.j. Bujwicki, Sobiech - Wspólnikiem – Bernardem Bujwickim  podpisała Monika Jamróz - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp z o.o., Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17.

Zakres rzeczowy umów:

1) SUW Wzdół:

- przebudowa istniejącego budynku na stację uzdatniania wody i przepompownię wraz ze zbiornikami magazynowymi na wodę pitną,

2) SUW Opatowska: wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacja robót: rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania, budowa zbiorników retencyjnych wody czystej, budowa przepompowni.

 

 

 

   

W dniu 14 sierpnia 2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. została podpisana umowa na kwotę brutto 1 694 940,00 zł, na zadanie „Nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowę z przedstawicielem Wykonawcy – Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, podpisali Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp z o.o. - Marek Kitliński oraz Zastępca Prezesa, Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 - Monika Jamróz.

  

 

 

W dniu 21.05.2018, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn została podpisana umowa na kwotę brutto 25 625 820 zł, na zadanie polegające na „Rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusza Skiby, Zastępcy Burmistrza – Andrzeja Jarosińskiego umowy z przedstawicielem Wykonawcy – VARIA TECH Sp. z o.o., Prezesem Zarządu – Andrzejem Witkowskim podpisali Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp z o.o. --Marek Kitliński oraz Zastępca Prezesa, Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 - Monika Jamróz.

Dzięki realizacji umowy rozbudowana i gruntownie zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Bodzentynie. Działania prowadzone w ramach ww. umowy pozwolą na przystosowanie obiektu do spełnienia standardów i norm europejskich. Umożliwią przyjęcie zwiększonej ilości ścieków z terenów nowo przyłączanych w ramach realizacji projektu. 

   

 

 

W dniu 5.04.2018, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn zostały podpisane 3 umowy o łącznej wartości brutto 41 773 752 zł,  na wszystkie części zadania polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania całego projektu - 39 932 224,37 zł.

W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusza Skiby, Zastępcy Burmistrza – Andrzeja Jarosińskiego  oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – Wojciecha Kózki, umowy z przedstawicielami Wykonawcy – Inżynierii Rzeszów S.A., Prezesem Zarządu – Jerzym Żyłą oraz Członkiem Zarządu – Grzegorzem Królem podpisali Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp z o.o. --Marek Kitliński oraz Zastępca Prezesa, Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 - Monika Jamróz.

Dzięki realizacji umowy dla część I, w miejscowościach: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół – Kolonia zostanie zaprojektowanych oraz wybudowanych 25,01 km kanalizacji sanitarnej
i 7,83 km przyłączy dla mieszkańców. Wartości umowy brutto to 16 496 391 zł.

W ramach II części w miejscowościach: Psary - Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra zaprojektowanych oraz wybudowanych zostanie 11,61 km kanalizacji sanitarnej, 2,63 km przyłączy dla mieszkańców. Wartość umowy brutto - 10 229 910 zł.

III częścią zostaną objęci mieszkańcy miejscowości: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa  Górna. Dzięki realizacji tej umowy zaprojektowanych oraz wybudowanych zostanie 18,47 km kanalizacji sanitarnej, 5,81 km przyłączy dla mieszkańców. Wartość umowy brutto to 15 047 451 zł.

Na podstawie podpisanych umów, do 31.12.2021 roku, w 16 miejscowościach Gminy Bodzentyn zostanie zaprojektowanych oraz wybudowanych łącznie 55,11 km kanalizacji sanitarnej i 16,27 km przyłączy dla mieszkańców. Budowa przyłączy dla mieszkańców zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@pukbodzentyn.pl